Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

neo-perifereiako-2019Την 31-03-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, μέσω Τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση είναι:

Αναμόρφωση πίνακα Οικονομικής Στοχοθεσίας προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2020

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 της Περιφέρειας Ηπείρου

Χαρακτηρισμός του οδικού τμήματος από το χθ 7+700 της 32α Επαρχιακής Οδού «Μπουραζάνι – Μολυβδοσκέπαστο» Δήμου Κόνιτσας έως τα όρια του οικισμού Κεφαλοβρύσου Δήμου Πωγωνίου ως Επαρχιακής

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής του Ν.2734/99 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις»

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru