Fri01222021

Last update12:39:50 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Εισήγηση Σταύρου Καλογιάννη στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος

  • PDF

ΓΙΑ ΤΟ  Άρθρο 101Α

kalogiannis-2019"Αποτελεί τιμή για μένα να μετέχω στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, την ύψιστη πολιτική διαδικασία, έστω κι αν η προτεινόμενη αναθεώρηση δεν είναι όσο τολμηρή θα έπρεπε. Ενδεικτικά αναφέρω ότι δεν περιλαμβάνει τα Άρθρα 16 (για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων) και 24 (για την περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος(κλιματική αλλαγή, διαχείριση υδάτων,γη υψηλής παραγωγικότητας)).

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 101Α' του Συντάγματος για το καθεστώς των Ανεξάρτητων Αρχών, προτείνω τα εξής:

1) Εκτιμώ ότι πρέπει να προστεθεί διάταξη στην παρ. 1, προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα ίδρυσης νέων Ανεξάρτητων Αρχών. Έχουμε ήδη 5 συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές και δεκάδες άλλες νομοθετικά κατοχυρωμένες. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργηθούν νέες Ανεξάρτητες Αρχές. Σε εξαιρετική περίπτωση, θα μπορούσε να ιδρυθεί με νόμο μία νέα Αρχή μόνον εφόσον ψηφιζόταν από αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αυτονόητο είναι ότι η πρόταση αυτή δεν θίγει τις Αρχές που έχουν ιδρυθεί με νόμο προγενέστερο της τροποποίησης της προτεινόμενης διάταξης.

Θα δώσω ένα παράδειγμα που αποδεικνύει γιατί δεν είναι πάντοτε απαραίτητη η σύσταση μιάς νέας Αρχής. Το 2012, με αφορμή την τιμολόγηση του ύδατος, η τρόικα πίεζε να δημιουργηθεί μία νέα Ανεξάρτητη Αρχή για το νερό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι ήταν σύμφωνοι.

Ήμουν τότε αναπληρωτής Υπουργός στο ενιαίο Υπουργείο Ανάπτυξης, Υποδομών και Μεταφορών. Εξήγησα στην τρόικα και στον κ. Ράιχενμπαχ, τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου Πλαισίου ΔημοσιονομικήςΣτρατηγικής 2013−2016, ότι στο θέμα διαχείρισης των υδάτων εμπλέκονταν ήδη (και συνεχίζουν να εμπλέκονται) πάρα πολλά Υπουργεία, όπως: Υπουργείο Περιβάλλοντος (για τη διαχείριση των υδάτων και τις πλημμύρες), Υποδομών (για τον σχεδιασμό και κατασκευή έργων ύδρευσης των μεγάλων πόλεων), Αγροτικής Ανάπτυξης (για την άρδευση αλλά και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων), Εσωτερικών (για την ύδρευση των Δήμων), Υγείας (για την ποιότητα του πόσιμου νερού), Εξωτερικών (για τα διασυνοριακά ύδατα), Ναυτιλίας,κλπ, καθώς και μία σειρά Φορέων, όπως το ΙΓΜΕ (για τα υπόγεια ύδατα), η ΔΕΗ (για την αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού), κλπ.

Δήλωσα τότε κατηγορηματικά ότι η δημιουργία μιας νέας Αρχής, για την τιμολόγηση του ύδατος, μόνον προβλήματα θα προσέθετε (νέος Φορέας, νέο προσωπικό, νέες δαπάνες, πολλές συναρμοδιότητες, κλπ), χωρίς να λύνει κανένα.Πρότεινα να περάσουν αυτές οι αρμοδιότητες σε μία Υπηρεσία, και μάλιστα όχι στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, αλλά στο Υπ. Περιβάλλοντος, που το θεωρούσα πλέον αρμόδιο, καθώς είχε την αρμοδιότητα για τα σχέδια διαχείρισης υδάτων και τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας.

Αυτή η Υπηρεσία θα αναλάμβανε και την τιμολόγηση του ύδατος. Ο κ. Ράιχενμπαχ και η τρόικα πείστηκαν και εκδόθηκε ΚΥΑ για την «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων». Αντί λοιπόν να δημιουργήσουμε μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή, ενισχύσαμε τις αρμοδιότητες μιας υφιστάμενης Γραμματείας, η οποία έκτοτε ασκεί απρόσκοπτα το έργο της.

2) Σε ό,τι αφορά την επιλογή των μελών των Αρχών: προκειμένου να διευκολύνεται η συγκρότηση τυχόν νέας Ανεξάρτητης Αρχής, εκτιμώ ότι δεν πρέπει να τροποποιηθεί η παρ. 2, του άρθρου 101Α' η οποία, όπως ισχύει, προβλέπει ότι τα μέλη των Αρχών επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με την επιδίωξη ομοφωνίας ή με την αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 των μελών της. Οφείλουμε να συμφωνούμε σε έναν ελάχιστο αριθμό ακέραιων επιστημόνων που θα ορίζονται μέλη των Αρχών.

3) Πρέπει να ενισχυθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος επί των Αρχών, με την προσθήκη διάταξης, στην παρ. 3, που θα προβλέπει ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές υπόκεινται στον έλεγχο της Βουλής για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Επιπλέον,προτείνω ο Διοικητής κάθε Αρχής να ενημερώνει μία φορά ανά έτος την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής."