Όχι στην ισοτιμία τίτλων Πανεπιστημίων-Κολεγίων από το Πρυτανικό Συμβούλιο

panepisthmio ioanninaTη διαφωνία του στη νομοθετική ρύθμιση, που δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών αποφοίτων των Κολεγίων και παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων με εκείνων των τμημάτων και σχολών των δημοσίων πανεπιστημίων, εκφράζει το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με απόφαση της Συνεδρίας του αριθμ. 1567/23-10-2019.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΑΕΙ της περιοχή μας: «Η πρόταση ισοδυναμίας των πτυχίων των Κολεγίων με τα αντίστοιχα των Πανεπιστημίων δεν είναι ακαδημαϊκά αποδεκτή, επειδή, εκτός των άλλων α) δεν υφίσταται καμία αξιολογική διαδικασία εγγραφής σπουδαστών στα τμήματα των κολεγίων και παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, ακόμη και σε αντικείμενα που απαιτούν ένα στοιχειώδες μαθησιακό υπόβαθρο ανά γνωστικό αντικείμενο από το Λύκειο και β) δεν υπάρχει αξιολόγηση του διδακτικού προσωπικού, της δομής και της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτά ισχύουν και εφαρμόζονται στα Τμήματα των δημοσίων Πανεπιστημίων. Κάθε εξομοίωση των πτυχίων των κολεγίων με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων συνεπάγεται επαγγελματικά δικαιώματα σε πτυχιούχους με αποδεδειγμένα σημαντικές διαφορές στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων».

Το Πρυτανικό Συμβούλιο τονίζει ότι προς διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των δημοσίων πανεπιστημίων της χώρας, είναι αναγκαιότητα ο διάλογος για το θέμα αυτό να γίνει σε βάθος χρόνου, δημιουργώντας μια ανεξάρτητη αρχή αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, αποτελούμενη από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και επιστήμονες επαγγελματίες υψηλού κύρους ή αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας τον ακαδημαϊκό ρόλο της ΑΔΙΠ, η οποία θα προσδιορίσει επαρκή κριτήρια που θα εξασφαλίζουν το επίπεδο επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την όποια επαγγελματική αναγνώριση.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru