Tue09222020

Last update10:19:19 AM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Οι παρεμβάσεις που θα σώσουν την Παμβώτιδα

  • PDF

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΟΔ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

limnh ioanninaΤα προτεινόμενα έργα που θα ενταχτούν στο «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας» που από κοινού τοπικοί φορείς με πρωτεργάτη το Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης Παμβώτιδας και την πολύτιμη συμβολή της ΜΟΔ, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης έχουν εκπονήσει πρόκειται να συζητηθούν στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας στην 3η συνάντηση στελεχών του Φορέα και της ΜΟΔ.

Ο βασικός στρατηγικός στόχος του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την περιοχή της λίμνης Παμβώτιδας» είναι η «αποτελεσματική προστασία του οικοσυστήματος, η διαχείριση των κύριων λειτουργιών του με τρόπο συμβατό με την προστασία του κι η ανάδειξη της λίμνης, ώστε να αποτελεί ένα σημαντικό πόλο επισκεψιμότητας για την περιοχή».

Για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη που επιδιώκεται με το «Πρόγραμμα Παμβώτιδας» αναμένεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που θα καλύπτουν 5 στρατηγικούς στόχους με επιμέρους ειδικούς στόχους:

Προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος (χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων) και ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης δραστηριοτήτων

Περιορισμός της επιβάρυνσης από εισροές στη λίμνη (από δίκτυα αποχέτευσης, από φορτίο ομβρίων υδάτων κλπ.)

Βελτίωση της ευτροφικής κατάστασης των νερών και του ιζήματος, καθώς και αποκατάσταση των υδρολογικών συνθηκών

Αειφορική άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας

Ανάπλαση – ανάδειξη παραλίμνιας ζώνης και περιμετρικών περιοχών και αειφορική άσκηση της τουριστικής δραστηριότητας και της αναψυχής.

Με τη βοήθεια της ΜΟΔ ανοίγει ο φάκελος για να προχωρήσουν πολιτικά όλοι οι συμβαλλόμενοι φορείς, για να εκφράσουν τη θέση τους για την ολιστική αντιμετώπιση του θέματος της Λίμνης και η ορισμένη από τη ΜΟΔ ομάδα εργασίας, θα κάνει τον κύριο όγκο δουλειάς, ώστε να έχουμε σύντομα στα χέρια μας ένα κατάλογο έργων και δράσεων. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είτε προγράμματα άλλα, θα συμβάλλουν και για τις μελέτες και για τη δημοπράτηση έργων που μπορεί να γίνουν.

Δήμος Ιωαννιτών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Φορέας της Λίμνης «τρέχουν» ήδη με εγκεκριμένες πιστώσεις και μελέτες για ένα πακέτο έργων της τάξεως δεκάδων εκατ. ευρώ.

Τα έργα

Τα προτεινόμενα έργα είναι τα εξής:

1. Επιστημονική παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας (150.000 ευρώ).

2. Δράσεις για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων (701.000 ευρώ).

3. Τοποθέτηση παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας (50.000 ευρώ)

4. Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση κοινού για την αξία του φυσικού περιβάλλοντος στη λίμνη (15.000 ευρώ)

5. Φύλαξη και εποπτεία της προστατευόμενης περιοχής (70.000 ευρώ)

6. Ολοκληρωμένη διαχείριση των καλαμώνων της λίμνης (140.000 ευρώ)

7. Ενίσχυση της βλάστησης για προστασία από την παραλίμνια διάβρωση και διατήρηση γέρικων δέντρων (50.000 ευρώ)

8. Έργα ορεινής υδρονομίας (περισσότρα από 8 εκ. ευρώ)

9. Κατασκευή έργων πεδινής υδρονομίας : Δεξαμενές (λίμνες) καθίζησης περιοχών ανατολικής πεδινής, Υγροβιότοποι αφομοίωσης εξωτερικού φορτίου φωσφόρου, Απαλλοτριώσεις (2,5 εκ. ευρώ)

10. Συντήρηση Λιμνών - Υγροβιοτόπων πεδινής υδρονομίας (100.000 ευρώ)

11. Δημιουργία οικολογικού πάρκου Δυτικής Πεδινής υδρονομίας με λίμνες και υγροβιότοπους (Οικολογικό πάρκο περιοχή Κατσικάς) (4,1 εκ. ευρώ)

12. Καθαρισμός επιπλεόντων απορριμμάτων και συλλογή στην εκβολές των αγωγών ομβρίων (250.000 ευρώ)

13. Έλεγχος και διαχείριση πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων. Επέκταση υπάρχουσας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων πτηνοτροφιών και δημιουργία νέας μονάδας στην άλλη πλευρά του λεκανοπεδίου (πρώην δήμος Μπιζανίου).

14. Συστηματική Παρακολούθηση φυσικοχημικών, βιολογικών, οικολογικών παραμέτρων και παρακολούθηση της µεταβολής του βάθους της λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων. (761.000 ευρώ)

15. Τεχνική υπολίμνιας οξυγόνωσης με ανακυκλοφορία (320.000 ευρώ)

16. Τεχνική αδρανοποίησης πυθμενικού ιζήματος (1 εκ. ευρώ)

17. Αποκατάσταση υδάτων στο ανάχωμα Αμφιθέας, λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και προστασίας παρόχθιων εκτάσεων περιοχών Αμφιθέας και Περάματος (1,73 εκ. ευρώ)

18. Μελέτη διαχείρισης του υδατικού ισοζυγίου της Λίμνης Παμβώτιδας (63.000 ευρώ)

19. Μελέτη για την επαναδημιουργία τμήματος της λίμνης Λαψίστας (150.000 ευρώ)

20. Μελέτη και εφαρμογή δράσεων περιορισμού ανεξέλεγκτων αντλήσεων και νερού άρδευσης

21. Εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικού προγράμματος για την αειφορική διαχείριση των παραλίμνιων γεωργικών εκτάσεων

22. Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων Προστατευόμενων Περιοχών Ελλάδα (70.000 ευρώ)

23. Δημιουργία ιχθυόσκαλας για την ενίσχυση του χελιού

24. Σήμανση πυρήνων προστασίας λίμνης

25. Μελέτη και περιβαλλοντική αδειοδότηση συνολικής διαμόρφωσης της όχθης της λίμνης (830.000 ευρώ)

26. Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής (1,8 εκ. ευρώ)

27. Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου (4 εκ. ευρώ)

28. Αναδιαμόρφωση τμήματος της ακτογραμμής, στο νοτιοδυτικό τμήμα της λίμνης - Τεχνητές ιχθυολεκάνες (3,8 εκ. ευρώ)

29. Προσδιορισμός τουριστικής φέρουσας ικανότητας στην παραλίμνια ζώνη Ιωαννίνων και στο νησί της Παμβώτιδας (50.000 ευρώ)

30. Δημιουργία λιμενικού ταμείου (60.000 ευρώ)

31. Σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη Παμβώτιδα (38.000 ευρώ)