Μέριμνα για εργαζόμενους και πολίτες λόγω ζέστης ζητά ο σύλλογος ΟΤΑ

kauswnas-2Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Ιωαννίνων, έστειλε στον πρόεδρο της ΠΕΔ Ηπείρου κ. Ντακαλέτση, επιστολή για να ληφθεί μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζόμενων και την προστασία των πολιτών εξαιτίας της θερμικής επιβάρυνσης

Αφορμή για την επιστολή είναι οι υψηλές θερμοκρασίες των ημερών οι οποίες αυξάνουν τη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε υπαίθριες εργασίες αλλά στα ακατάλληλα γραφεία των υπηρεσιών που όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν στην πλειοψηφία τους παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων, ελλείψεις κλιματιστικών (όπου υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούνται) ή/και ελλείψεις στις συντηρήσεις των κλιματιστικών.

Σε αυτή την κατάσταση ήρθε να προστεθεί η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις καθιστά κυριολεκτικά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας, κυρίως στα γραφεία που στερούνται κλιματισμό

Η επιστολή

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Με δεδομένες τις υψηλές θερμοκρασίες των ημερών και με στόχο την προστασία των συναδέλφων μας από τη θερμική καταπόνηση τόσο κατά τη διάρκεια εργασιών σε υπαίθριους χώρους, όσο και στα ακατάλληλα γραφεία των υπηρεσιών που όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν στην πλειοψηφία τους παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων, ελλείψεις κλιματιστικών (όπου υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιούνται) ή/και ελλείψεις στις συντηρήσεις των κλιματιστικών, με δεδομένο ότι η υποχρεωτική χρήση μάσκας στις δημόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, καθιστά κυριολεκτικά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας στα γραφεία που στερούνται κλιματισμό ζητάμε :

- να εφαρμοστεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με αρ.πρωτ.οικ.20716-23-06-2015 για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζόμενων κατά το θέρος με ειδική μέριμνα για τη μείωση της απασχόλησης κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρών 12:00-16:00 για τις υπαίθριες εργασίας

- οι γιατροί εργασίας και οι τεχνικοί ασφαλείας όπου υπάρχουν, να παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για προφυλάξεις

- να αναλάβετε άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για να επιλυθούν τα προβλήματα με τη συντήρηση των κλιματιστικών

- άμεση μέριμνα, με κάθε τρόπο, για την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία των πολιτών που προσέρχονται σε υπηρεσίες χωρίς κλιματισμό, εξαιτίας της θερμικής επιβάρυνσης και την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων (θερμική εξάντληση, θερμοπληξία κ.ά.) που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες καύσωνα για την υγεία τους.

Τέλος θεωρούμε πως σε όποιες υπηρεσίες δεν επιλύονται τα προβλήματα κλιματισμού, τις ημέρες που επικρατούν θερμοκρασίες καύσωνα, πρέπει να δίνεται εντολή αποχώρησης των υπαλλήλων σε νωρίτερο από τη λήξη του ωραρίου χρόνο.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru