Στο πλευρό συνταξιούχων ομογενών η Πανηπειρωτική

syntaxiouxoiΗ Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, συμπαρίσταται στον αγώνα των ομογενών Βορειοηπειρωτών εξαιτίας της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη θεμελίωση των συνταξιουχικών δικαιωμάτων τους.

Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4387/2016 (Ν.Κατρούγκαλου) που διατηρήθηκαν με τον Ν.4670/2020 (Ν.Βρούτση) οι ομογενείς και οι μετανάστες εργαζόμενοι, για να πάρουν πλήρη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ ή μειωμένη με λιγότερα χρόνια ασφάλισης (15ετία), πρέπει να έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.

«Η εισαγωγή των μειώσεων βάσει των ετών διαμονής και μάλιστα ακόμα και στις περιπτώσεις που τα χρόνια αυτά αντιστοιχούν σε χρόνια ασφάλισης στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, οδηγεί τους ομογενείς σε χαμηλές συντάξεις (επιδόματα) που δεν καλύπτουν ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης αλλά παράλληλα και σε άνιση μεταχείριση και σε πολύ μεγάλες ανισότητες συγκριτικά με τους Έλληνες εργαζομένους που συνταξιοδοτούνται με βάση τα χρόνια εργασίας και τις συντάξιμες αποδοχές τους», αναφέρει η Πανηπειρωτική.

«Οι Βορειοηπειρώτες που έχουν συνείδηση της εθνικότητας και ελληνικότητας και επαναπατρίστηκαν στη χώρα μας από το 1991, σύμφωνα με την από 21/1/2020 σχετική γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη που κρίνει δίκαια τα αιτήματά τους, πέραν των άλλων, αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα απόδειξης της νομιμότητας της διαμονής και εργασίας, λόγω των κενών της νομοθεσίας και των αντιφάσεων των διοικητικών πρακτικών καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, καθόσον ο χρόνος ασφάλισης σε Φορείς που στη συνέχεια εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ δεν αποτελεί αμάχητο τεκμήριο μόνιμης διαμονής στη χώρα μας. Για το προηγούμενο διάστημα πριν από το 1998, που με ΚΥΑ καθιερώθηκε το Ειδικό Δελτίο ταυτότητας και εργασίας ομογενών καλούνται να προσκομίσουν σωρεία αποδεικτικών στοιχείων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας στη συνεδρίασή του στις 20/7/2020 με ομόφωνη απόφασή του καλεί την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία για την άμεση νομοθετική ρύθμιση και την τροποποίηση του άρθρου 7 του Ν.4387/2016 και την απάλειψη της άδικης και δυσμενούς προϋπόθεσης της 40 ετούς νόμιμης μόνιμης διαμονής στη χώρα μας των ομογενών Βορειοηπειρωτών, για τον υπολογισμό του τελικού ποσού της Εθνικής σύνταξης και την εξίσωσή τους με το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων και συνταξιούχων Ελλήνων», καταλήγει η ανακοίνωση.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru