Αντίθετη η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ

zwsimaiaΝα πάρουν θέση για την προωθούμενη προτυποποίηση του Γενικού Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων καλεί η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων καθώς και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ηπείρου, ώστε όπως τονίζει η ΕΛΜΕ η εκπαιδευτική κοινότητα να γνωρίζει αν συμφωνούν ή όχι με την μετατροπή του ΓΕ.Λ. Ζωσιμαίας σε Πρότυπο Λυκείο.

Η ΕΛΜΕ με ανακοίνωσή της στο συγκεκριμένο θέμα εκφράζει την κατηγορηματική της αντίθεση στη μετατροπή του ΓΕ.Λ. σε Πρότυπο και καταγγέλλοντας την ενέργεια δημιουργίας νέου τύπου σχολικής μονάδας, επειδή λέει έχει ως απώτερο σκοπό την κατάργηση της σχολικής μονάδας και την κατάργηση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν.

H ΕΛΜΕ τονίζει μεταξύ άλλων: «Σε μια Δημόσια Εκπαίδευση μαστιζόμενη από υποχρηματοδότηση και αποστερημένη από πολιτικές ενίσχυσής της, προβάλλεται η «αριστεία» των Προτύπων σχολείων, που οδηγεί στην ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην εκπαίδευση. Η κυβέρνηση προωθεί τη λεγόμενη Αριστεία σε αντίθεση με την αναγκαιότητα της εποχής μας, που είναι η ενιαία, καθολική, δημόσια και δωρεάν παιδεία, που θα εξυψώνει το μορφωτικό επίπεδο του λαού μας. Το αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας που θεσμοθετείται θα διαχυθεί συνολικά στην Εκπαίδευση και θα λειτουργήσει «πειραματικά» για την εφαρμογή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας.

Αυξάνει τον αριθμό των προτύπων με στόχο ένα σχολείο αριστείας σε κάθε περιοχή. Έτσι δημιουργεί συνειδητά ένα νέο τοπίο στην Εκπαίδευση με σχολεία Α και Β (ή άλλες κατηγορίες), με καθηγητές πολλών ταχυτήτων και ανταγωνισμό σχολικών μονάδων και καθηγητών – «με πολλά προσόντα» – με δημιουργία συνείδησης ΕΛΙΤ από την παιδική ηλικία.

Με βάση την εξωτερική και από το 21 και την εσωτερική αξιολόγηση με την εποπτεία των Συμβούλων, ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ, ΑΔΙΠΔΔΕ, θα οδηγήσει σε ένα τοπίο με ανασφάλεια, κατηγοριοποίησης Σχολείων και Εκπαιδευτικών, με χαμηλές δημόσιες δαπάνες και κυρίως τον έλεγχο των καθηγητών που υποδεικνύεται ως ο κύριος στόχος».

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru