Μια συνεργασία που ξεχωρίζει

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΝΩΝ ΚΑΙ ΙΛΛΙΝΟΙΣ

uoi illinoisΣτην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Illinois του Σικάγου Αμερικής προχώρησαν χθες οι πρυτάνεις των δύο Ιδρυμάτων παρουσία της Γενικής Πρόξενου της Ελλάδος στο Chicago κα Πολυξένη Πετροπούλου και του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Chicago Ιάκωβου Β΄.

Όπως δήλωσε ο κ. Καψάλης στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των διεθνών συνεργασιών επισκέφτηκε, ύστερα από πρόσκληση, στο χρονικό διάστημα από 8 μέχρι 14 Απριλίου, από κοινού με τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθ. κ. Ανδρέα Φωτόπουλο, το Πανεπιστήμιο Illinois του Σικάγου, με το οποίο υπογράφτηκε κοινό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Κατά την παραμονή τους, συναντήθηκαν με τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος και τους Διευθυντές των υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα κινητικότητας και ανταλλαγής προσωπικού, με τον Κοσμήτορα και τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, με τους Διευθυντές των Κλινικών του Πανεπιστημίου, με τους υπευθύνους και το προσωπικό του Τμήματος Κλασικών Σπουδών, καθώς και με Προέδρους και Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Illinois.

Εκεί δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιαστεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, όπως, επίσης, και συγκεκριμένες προτάσεις που θα αναδείκνυαν και θα διαμόρφωναν τη συνεργασία ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα:

Το πρώτο ζήτημα που τέθηκε είναι να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές των Ιωαννίνων να επισκέπτονται, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, το Πανεπιστήμιο Illinois, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και γενικότερα των προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας.

Η ίδια δυνατότητα υφίσταται, με βάση τη συμφωνία, για μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, αλλά και για μέλη ΔΕΠ που θέλουν για ένα χρονικό διάστημα να συνεργαστούνε με συναδέλφους τους από το Πανεπιστήμιο Illinois.

Το Πανεπιστήμιο Illinois έχει τη μεγαλύτερη Ιατρική Σχολή της Αμερικής.

Η πρόταση από πλευράς Ιωαννίνων, ήταν να μπορούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου της Αμερικής να επισκέπτονται το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την πόλη μας για τρεις κυρίως δραστηριότητες:

Να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα την ιστορία της Ιατρικής, στον τόπο που γεννήθηκε η Ιατρική. Το Σεμινάριο θα περιλαμβάνει εκτός από τις διαλέξεις, αξιοποίηση του Μουσείου της Ιστορίας της Ιατρικής που πρόκειται σύντομα να εγκαινιαστεί, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία που συνδέονται με την παραπάνω θεματική.

Να παρακολουθήσουν, επίσης, ένα Σεμινάριο Επιστημονικής Ορολογίας της Ιατρικής, αναδεικνύοντας τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η ελληνική γλώσσα στον τομέα αυτό κι ένα σεμινάριο με θέμα τα φαρμακευτικά φυτά που διαθέτουν το Ίδρυμα και ο τόπος μας και που ενδιαφέρουν κατεξοχήν τους φοιτητές της Ιατρικής του παραπάνω Πανεπιστημίου.

Επίσης πρακτική άσκηση των φοιτητών της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Illinois στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Παράλληλα, θα αποσταλεί, σύντομα, πρόταση προς το Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Illinois, το Τμήμα Ελληνικών του Πανεπιστημίου Urbana και προς την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη, ώστε φοιτητές από τα παραπάνω Τμήματα να επισκέπτονται κατά τους θερινούς μήνες το Πανεπιστήμιό μας.

Η τελευταία πρόταση για την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη προέκυψε ύστερα από την προσωπική επίσκεψη του κ. Καψάλη στη Γενική Πρόξενο της Ελλάδος στο Σικάγο κα Πολυξένη Πετροπούλου και την από κοινού επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σικάγου Ιάκωβο τον Β΄.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Φωτόπουλος παρουσίασε, με εξαιρετικές εντυπώσεις και περαιτέρω δυνατότητες κοινής συνεργασίας, το ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιεί αναφορικά με τις Νέες Τεχνικές Πυρηνικής Ιατρικής για όγκους εγκεφάλων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) για την Έρευνα και την Καινοτομία.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru