Συνάντηση εργασίας για το έργο Internet of Bins

ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ

iob picΕνδιάμεση συνάντηση εργασίας (projectmeeting) του ευρωπαϊκού έργουInternetofbins «Κοινές πρωτοβουλίες για έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων» διοργανώνει ο Δήμος Μετσόβου την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στις 12:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Μετσόβου στο Μέτσοβο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREGμεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας[InterregV-AGreece - Albania] 2014-2020 και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της ικανότητας πολύ-επίπεδης διαχείρισης στερεών-δημοτικών αποβλήτων μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων/μοντέλων βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό επίπεδο αναφοράς.

Στη συνάντηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των εταιρών του έργου: Δήμος Ζηρού (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα), Δήμος Μετσόβου (Δικαιούχος 2, Ελλάδα), Δήμος Αγίων Σαράντα (Δικαιούχος 3, Αλβανία), Περιφερειακό Κέντρο Ανάπτυξης και Συνεργασίας (Δικαιούχος 4, Αλβανία)

Λίγα λόγια για το έργο Internetofbins

Το ευρωπαϊκό έργο Internet of bins θα συμβάλει στην άρση των περιορισμών που εντοπίζονται στη διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος και οι οποίοι συνδέονται άρρηκτα με: α) την ανεπάρκεια των περιβαλλοντικών υποδομών ως προς το είδος και τα ποιοτικά/λειτουργικά τους χαρακτηριστικά (ιδίως στην Αλβανία), β) το χαμηλό βαθμό διείσδυσης καινοτομικών προσεγγίσεων και εφαρμογών/πρακτικών ως προς το επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο λειτουργικής διαχείρισης των δημόσιων υποδομών και ιδίως αυτών που αφορούν τον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε τοπική (δημοτική) κλίμακα, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται ποικιλοτρόπως η ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά τα χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος και του γενικότερου αστικού προφίλ. Δεδομένων των παραπάνω συνθηκών, εντοπίζεται η ανάγκη για επανασχεδιασμό της προσέγγισης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε δημοτικό επίπεδο σχεδιασμού στη λογική μετάβασης στην εποχή των «οικολογικών έξυπνων πόλεων».

Ιστοσελίδα του έργου: www.internetofbins-project.eu

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2020 11:20

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru