Mon06012020

Last update12:05:09 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

Η φυσιογνωμία του νέου ΕΣΠΑ και η κατανομή πόρων

  • PDF

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ESPAlogoΣε επενδύσεις στους τομείς της Τεχνολογίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των δικτύων, της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της πρόσβασης στην απασχόληση των ανέργων, ιδίως των νέων, και των οικονομικά μη ενεργών ατόμων, κ.ά. εστιάζει το νέο ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας.

Τα κεφάλαια που διατίθεται στην Ελλάδα, είναι 19,2 δισ. ευρώ από 17,8 δισ. ευρώ (τιμές 2018) που ήταν την περίοδο 2014-2020, ενώ για πρώτη φορά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει μαζί με την πρόταση του συνολικού προϋπολογισμού της Ε.Ε., τόσο την κατανομή πόρων ανά κράτος μέλος, όσο και διακριτή μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) στα κράτη μέλη.

Τι προβλέπει το υπό διαπραγμάτευση πλαίσιο της ΕΕ

Στη νέα προγραμματική περίοδο έμφαση δίνεται σε πέντε στόχους πολιτικής:

Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός.

Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ.

Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της -βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες.

Η πολιτική συνοχής εξακολουθεί να επενδύει σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνοντας πάντα ως βάση τις 3 κατηγορίες. Οι κατηγορίες Περιφερειών που διαμορφώνονται είναι:

Λιγότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ <75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου),

Περιφέρειες σε μετάβαση (κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ 75% και 100%) και

Περισσότερο ανεπτυγμένες (κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 100%).

Με βάση την κατηγοριοποίηση στην Ελλάδα οι Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου συμπεριλαμβάνονται στις Περιφέρειες σε μετάβαση, ενώ οι 11 υπόλοιπες στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες.

Αντίστοιχα, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης ανάλογα με την κατηγορία των περιφερειών (εξαίρεση τα προγράμματα Interreg) διαμορφώνονται σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής κατ' ανώτατο όριο σε:

70% για λιγότερο ανεπτυγμένες

55% για περιφέρειες σε μετάβαση

40% για περισσότερο ανεπτυγμένες

Ειδικά για τους άξονες Κοινωνικής καινοτομίας του ΕΚΤ+ το ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι 95%

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το Ταμείο Συνοχής στο επίπεδο κάθε προτεραιότητας δεν είναι υψηλότερο από 70%.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης για τα προγράμματα Interreg δεν πρέπει να είναι υψηλότερο από 70%.

Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που εκτελούνται με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή εξ ονόματός της μπορούν να χρηματοδοτούνται με ποσοστό 100%.

15 θέσεις από το τέλος η Ήπειρος

Με βάση τον Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, στην κατάταξη μεταξύ 263 περιφερειών της ΕΕ-28 η Αττική βρίσκεται στην 193η θέση, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη στην 261η θέση και η Κεντρική Μακεδονία στην 242η θέση. Η απόσταση της Αττικής από τις άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας είναι αξιοσημείωτη ενώ όλες οι άλλες περιφέρειες βρίσκονται αρκετά κοντά η μια με την άλλη με βάση την κατάταξη του δείκτη. Η Κρήτη βρίσκεται στην 250η θέση, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος στην 258η θέση, η Ήπειρος στην 248η, η Θεσσαλία στην 247η, το Νότιο Αιγαίο στην 244η, το Βόρειο Αιγαίο στην 249η, τα Ιόνια Νησιά στην 256η, η Δυτική Ελλάδα στην 257η και Δυτική Μακεδονία στην 252η θέση.

Διαχρονικά, με βάση τον Περιφερειακό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας, οι περιφέρειες της χώρας εμφάνισαν διαφορετική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, ενώ την περίοδο 2010-2013 όλες οι περιφέρειες (πλην Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων) παρουσίασαν υποχώρηση του δείκτη, την περίοδο 2013-2016 όλες οι περιφέρειες, πλην Αττικής, παρουσίασαν άνοδο. Η ανάκαμψη των δεικτών την περίοδο 2013-2016 δεν υπερκάλυψε όμως τις αρνητικές επιδόσεις της περιόδου 2010-2013, με αποτέλεσμα η περίοδος 2010-2016 να χαρακτηρίζεται γενικά από απώλεια θέσεων ανταγωνιστικότητας για το σύνολο των ελληνικών περιφερειών.

Κρίσιμες ημερομηνίες

Κρίσιμες ημερομηνίες για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων είναι οι εξής:

9 Σεπτεμβρίου 2019: Υποβολή προτάσεων από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής στην ΕΑΣ σε συνέχεια της αποστολής της 1ης Εγκυκλίου.

Άτυπη υποβολή ΕΣΠΑ στην ΕΕ για διαβούλευση αμέσως μετά την έγκρισή του από Υπουργικό Συμβούλιο.

Μάρτιος 2020: Επίσημη υποβολή ΕΣΠΑ και έγκρισή του από την Ε. Επιτροπή εντός 2 μηνών σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων με ΕΕ.

Έως 30/6/2020: Επίσημη Υποβολή των Ε.Π. στην ΕΕ σε συνέχεια άτυπων διαβουλεύσεων

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2019 10:27