Tue10232018

Last update05:04:22 PM GMT

Font Size

Profile

Cpanel

«Άκυρο» στο δημοτικό συμβούλιο Ζίτσας

  • PDF

ΤΟ 'ΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

deyaiΣτα άκρα οδηγούνται οι σχέσεις ΔΕΥΑΙ και Δήμου Ζίτσας, για το θέμα της καθυστερημένης δρομολόγησης σύνδεσης των σπιτιών της Ελεούσας, με το αποχετευτικό δίκτυο που θα οδηγεί τα λύματα των σπιτιών στο βιολογικό καθαρισμό της Κρύας.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων (ΔΕΥΑΙ) προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ζητώντας να απορριφθεί η υπ' αριθμ. 320/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας, με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το ελάχιστο τίμημα των 2 ευρώ ανά τ.μ. για τις συνδέσεις κατοικιών και καταστημάτων στο αποχετευτικό δίκτυο και με την πρόβλεψη όλο το ποσό να πάει στο Δήμο Ζίτσας και μηδέν στη ΔΕΥΑΙ!

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας από τη συνεδρίαση της 23ης Νοεμβρίου 2017, με θέμα «περί καθορισμού τελών αποχέτευσης από 1-1-2018», αναρτήθηκε στη Διαύγεια του Δήμου Ζίτσας στις 5 Δεκεμβρίου και από τη στιγμή εκείνη και μετά, οι νομικές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΙ συνέταξαν μια 13σέλιδη προσφυγή. Η ΔΕΥΑΙ κατέθεσε σύμφωνα με το σχετικό κείμενο, «ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ενεργούντος σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010) ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010)» και ζητά «...2) Να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί η υπ' αριθμ. 320/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας»...

Το σκεπτικό

Σύμφωνα με την προσφυγή, η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας είναι παράνομη και ως εκ τούτου ακυρωτέα για τους ακόλουθους λόγους:

1. Με την προσβαλλόμενη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας προέβη αντισυμβατικώς και αυθαιρέτως σε καθορισμό των τελών σύνδεσης, μεταβάλλοντας μονομερώς τον σχετικό υπ' αριθμ. 2.6.2 όρο μας ισχύουσας μεταξύ μας από 20-8-2014 Προγραμματικής σύμβασης, παντελώς αναιτιολόγητα...

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της προσβαλλόμενης απόφασης αποφασίστηκε η επιβολή από 1-1-2018 ενιαίου τέλους σύνδεσης και ενιαίου τέλους χρήσης αποχέτευσης σε βάρος όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης. Πλην όμως η σύνδεση των κατοικιών και των καταστημάτων με το δίκτυο αποχέτευσης δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια των ιδιοκτητών, αλλά αποτελεί υποχρέωσή τους»...

3. Ουδόλως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση πως το τέλος χρήσης αποχέτευσης που ορθώς ορίστηκε σε 0,39€/κυβικό μέτρο ύδατος θα πρέπει αποδίδεται από το Δήμο Ζίτσας στη Δ.Ε.Υ.Α.Ι κατά τα οριζόμενα»...

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει είτε να κάνει αποδεκτή την προσφυγή της ΔΕΥΑΙ και να επιστρέψει ως απαράδεκτη την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ζίτσας της 23ης Νοεμβρίου 2017 είτε να αναιρέσει τον εαυτό της... για τις εγκρίσεις νομιμότητας αποφάσεων του παρελθόντος, αναφορικά με τις τροποποιήσεις της επίμαχης προγραμματικής σύμβασης που πρωτο-υπογράφηκε ανάμεσα στους Γκόντα και Βλέτσα, το 2008. Οι τροποποιήσεις επήλθαν στη διάρκεια της επόμενης αυτοδιοικητικής θητείας και συμφωνήθηκαν ανάμεσα στους Φίλιππα Φίλιο και Δημήτρη Ρογκότη.

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΙ εμφανίζεται αποφασισμένη να τραβήξει την κόντρα με το Δήμο Ζίτσας στα άκρα και όπως δήλωσε το βράδυ της Τρίτης, στο κεντρικό δελτίο της ΒΗΜΑ τηλεόραση ο αντιπρόεδρος Μάκης Χρυσοστόμου, μια από τις πρώτες ενέργειες θα μπορούσε να είναι η κατάθεση μηνύσεων κατά όσων δεν έχουν συνδεθεί στο δίκτυο. Ύστατη απειλή είναι η απόσυρση του βιολογικού της Κρύας από αποδέκτη του αποχετευτικού της Ελεούσας, κάτι που θα σήμαινε κίνδυνο απένταξης του έργου του αποχετευτικού!

Το ιστορικό και η προσφυγή

Η προγραμματική σύμβαση για τη σύνδεση της Ελεούσας με το βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑΙ, μέσω ενός νέου αποχετευτικού δικτύου που κατασκεύασε με πόρους του ΕΣΠΑ ο Δήμος Ζίτσας, υπογράφεται στις 1-10-2008 μεταξύ της τότε διοίκησης της ΔΕΥΑΙ και του πρώην Δημάρχου Πασσαρώνος Σάκη Βλέτσα. Η σύμβαση αυτή όριζε το τέλος σύνδεσης του κάθε ακινήτου που βρίσκεται στην «περιοχή» με το δίκτυο λυμάτων, προβλέποντας ότι θα είναι το ίδιο με το εκάστοτε ισχύον και καθοριζόμενο από τη ΔΕΥΑΙ τέλος σύνδεσης για την πόλη των Ιωαννίνων και καθορίσθηκε ποιο ποσοστό του τέλους σύνδεσης θα εισπράττει και θα κρατά η ΔΕΥΑΙ και ποιο θα αποδίδει στο Δήμο Πασσαρώνος. Οι τιμές αυτές άλλαξαν με επαναδιαπραγμάτευση από τον επόμενο Δήμαρχο Ζίτσας Δ. Ρογκότη του όρου της παραγράφου 2.6.2 για να φτάσουμε στην τελική της από 20-8-2014 σύμβαση ανάμεσα σε Δήμο Ζίτσας και ΔΕΥΑΙ, η οποία βρίσκεται και σήμερα σε ισχύ, υποχρεωτική για τους δύο συμβαλλόμενους.

Αναφέρουμε τα επίμαχα σημεία της σύμβασης:

«2.6.2. Το τέλος σύνδεσης κάθε ακινήτου που βρίσκεται στην «περιοχή» με το δίκτυο λυμάτων θα είναι αυτό με το εκάστοτε ισχύον και καθοριζόμενο από την ΔΕΥΑΙ τέλος σύνδεσης για την πόλη των Ιωαννίνων και σήμερα συμφωνείται, ότι για τις οικοδομές των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι τις 31/12/2001 θα ανέρχεται στο ποσό των 9,00€/τ.μ., πλέον ΦΠΑ, και για τις οικοδομές των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά την 1/1/2002 θα ανέρχεται στο ποσό των 10,00€/τ.μ. πλέον Φ.Π.Α. Από το ποσό αυτό η ΔΕΥΑΙ θα εισπράττει ποσοστό 43% και ο Δήμος Ζίτσας ποσοστό 57%.

2.6.4. Το τέλος χρήσης υπονόμων για το Δήμο Ζίτσας καθορίζεται ως εξής:

• Για το 1ο τετράμηνο του 2013, σε 0,39€/μ3 του νερού ύδρευσης που θα καταναλωθεί πλέον ΦΠΑ.

• Για το 2ο τετράμηνο του 2013, σε 0,39€/μ3 του νερού ύδρευσης που θα καταναλωθεί πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την κατανάλωση του 1ου τετραμήνου.

• Για το 3ο τετράμηνο του 2013, σε 0,39€/μ3 του νερού ύδρευσης που θα καταναλωθεί πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το μέσο όρο της κατανάλωσης του 1ου και του 3ου τετραμήνου.

2.6.6. Για τη σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης των αποχετευομένων ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων, ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, μετά την πάροδο της οποίας αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως, ανεξάρτητα από την σύνδεση ή μη του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων».

2.6.7. Η είσπραξη του τέλους χρήσεως των επιμέρους αποχετευμένων ακινήτων της «περιοχής» θα γίνεται από το Δήμο Ζίτσας, ο οποίος στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου καταμέτρησης, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στη ΔΕΥΑΙ τη συνολική καταμετρημένη ποσότητα νερού, αποστέλλοντας ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την πιστοποίησή της (βεβαιωτικός κατάλογος κλπ)...

2.6.9 Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω τέλους χρήσεως υπονόμων από το Δήμο Ζίτσας, η ΔΕΥΑΙ μπορεί να επιβάλει εύλογο πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιό της, καθώς επίσης και να προβεί στη διακοπή της σύνδεσης αποχέτευσης.

3.1. Τυχόν τροποποίηση ή/και λύση της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών.

Κατά εξόφθαλμη παράβαση των ανωτέρω συμφωνηθέντων, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 320/2017 απόφασή του αποφάσισε «...Την επιβολή από 1-1-2018 ενιαίου τέλους σύνδεσης και ενιαίου τέλους χρήσης αποχέτευσης, σε βάρος όσων συνδέσουν τις κατοικίες και τα καταστήματά τους με το δίκτυο αποχέτευσης, ως εξής:

α) Συνολικό τέλος σύνδεσης κατοικίας ή καταστήματος 2,00€/τ.μ. το οποίο θα αποδίδεται στον Δήμο Ζίτσας, που θα αναλάβει ως ιδιοκτήτης του, την συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης...