Είπαν για όλα, όχι για το «πάγωμα» των 37 Τμημάτων

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

synodos prytaneonΚουβέντα δεν αναφέρει η απόφαση της 92ης Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να βάλει στον «πάγο» 37 πανεπιστημιακά τμήματα που νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση και πλέον φαίνεται πως το θέμα θα αντιμετωπίσει καθένα Πανεπιστήμιο από μόνο του, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Τμήματος της Ηγουμενίτσας, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η 92η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 28 έως 30 Νοεμβρίου 2019. Στις εργασίες της Συνόδου το Σάββατο 30 Νοεμβρίου παρέστη η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Βασίλης Διγαλάκης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος. Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου παρέστη επίσης ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Καθ. Αθανάσιος Κυριαζής.

Παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματικότερη λειτουργία και διεθνοποίηση των Πανεπιστημίων. Στο πλαίσιο μιας γόνιμης ανταλλαγής απόψεων η ηγεσία του Υπουργείου μεταξύ άλλων ενημέρωσε τη Σύνοδο για:

Την περαιτέρω προώθηση πρωτοβουλιών για την εξωστρέφεια των Πανεπιστημίων

Την πρόσθετη χρηματοδότηση με 7 εκατομμύρια ευρώ από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του 2019, με δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο οικονομικό έτος

Τη νομοθετική πρωτοβουλία που θα αναλάβει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες του επερχόμενου νομοσχεδίου σχετίζονται με την θεσμοθέτηση μιας ενισχυμένης Ανεξάρτητης Αρχής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, την απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ για την περαιτέρω προώθηση της έρευνας και επιμέρους διατάξεις για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων. Εκφράστηκε επίσης η πρόθεση για τη θεσμοθέτηση της Συνόδου των Πρυτάνεων ως συμβουλευτικού οργάνου της Πολιτείας.

«Η Σύνοδος χαιρετίζει τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία και ειδικότερα: (1) τη συστηματική προσπάθεια που καταβλήθηκε για τη καθοριστικής σημασίας απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ που αναμένεται να αφαιρέσει σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια, (2) την ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής που θα λειτουργήσει με συγκεκριμένα κριτήρια προς έναν στρατηγικό σχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και θα διασφαλίζει προϋποθέσεις μεγαλύτερης διαφάνειας στη λήψη αποφάσεων. Τέλος, η Σύνοδος θεωρεί θετική την πρόθεση θεσμοθέτησης του ρόλου της Συνόδου, ενώ δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της διαβούλευσης επί του επικείμενου Ν/Σ.

Κρίνεται επίσης ως ιδιαίτερα θετική η ανακοίνωση της Υπουργού ότι το σύνολο της τακτικής χρηματοδότησης για το 2020 θα καταβληθεί στην αρχή της χρονιάς.

Επισημαίνει ακόμα ότι για την ουσιαστική συζήτηση γενικότερων θεσμικών θεμάτων που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σημαντικό να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος διαβούλευσης στα Πανεπιστήμια» αναφέρει η γενική δήλωση της απόφασης των Πρυτάνεων.

Η παρέμβαση της Υπουργού

Από το 2021 και μετά το 20% του τακτικού προϋπολογισμού των ΑΕΙ θα δίνεται με βάση τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα ορίσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αυτό ανακοίνωσε κατά την σημερινή ομιλία της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως στη Σύνοδο Πρυτάνεων. Ειδικότερα, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι η χρηματοδότηση προς τα ΑΕΙ για το 2020 θα είναι η ίδια, όπως έχει οριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ωστόσο από το 2021 και μετά θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης των ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα, το 80% της τακτικής χρηματοδότησης θα χορηγείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως συμβαίνει έως σήμερα (π.χ. ο αριθμός των φοιτητών και των διδασκόντων, η γεωγραφική διασπορά).

Το υπόλοιπο 20% θα χορηγείται με βάση τα αποτελέσματα των ΑΕΙ επί συγκεκριμένων κριτηρίων-στόχων (π.χ. εξωστρέφεια). Οι στόχοι αυτοί θα προσδιοριστούν από την νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία θα αποτελεί μετεξέλιξη της σημερινής Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), σε συνεργασία τα ΑΕΙ.

Σημαντική είναι η ρύθμιση για τη μείωση της γραφειοκρατίας στη διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Ερευνας των ΑΕΙ (τα «ταμεία» των ΑΕΙ). Το αίτημα των ΑΕΙ είναι οι ΕΛΚΕ να αποσπαστούν από τους κανόνες του δημόσιου λογιστικού για να περιοριστεί η γραφειοκρατία στη διαχείριση των κονδυλίων. Ενδεικτικά, με το ισχύον καθεστώς σε περίπτωση που χρειάζεται μία αγορά για ένα ερευνητικό έργο (π.χ. ενός αντιδραστήρα), ο επιστημονικός υπεύθυνός του όφειλε να ζητήσει αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό, και κατόπιν να δοθεί έγκριση από το υπουργείο Παιδείας. Αυτές οι αναμορφώσεις προϋπολογισμού ξεπερνούσαν τις 1.000 ετησίως για όλα τα ΑΕΙ. Με τη νέα ρύθμιση επιτρέπεται να γίνει μία δαπάνη σε ένα έργο εφόσον υπάρχει το κονδύλι στον προϋπολογισμό και μετά ανά τρίμηνο να γίνεται έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό οι αλλαγές στον προϋπολογισμό των έργων υπολογίζεται ότι θα μειωθούν στις 12.

Επίσης η κ. Κεραμέως είπε ότι θα διατηρηθεί η αναλογία 1 προς 1 για τις αφυπηρετήσεις πανεπιστημιακών.

Σύμφωνα με την κ. Κεραμέως σήμερα θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο με όλες τις αλλαγές με στόχο να ψηφιστεί έως τα τέλη Ιανουαρίου.

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru