Το πιο δυναμικό αλλά όχι αυτόνομο το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας

limani hgoumenitsaΤο Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου, με την αρμοδιότητα του συνολικού σχεδιασμού και χάραξης της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και φορτίων, εκπόνησε και παρουσιάζει νέα Λιμενική Στρατηγική, πενταετούς ορίζοντα. Η στρατηγική στοχεύει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας.

Το πλεονέκτημα της χώρας μας στη θάλασσα είναι πανίσχυρο τόσο ως προς τις μεταφορές, με το 80% του παγκοσμίου εμπορίου να διεξάγεται μέσω θαλάσσης και την ελληνόκτητη ναυτιλία κυρίαρχη δύναμη στον κόσμο σε αριθμό πλοίων και χωρητικότητα, όσο και το παγκοσμίου φήμης φυσικό κάλλος και τουριστικό προνόμιο. Όμως η αξιοποίηση του πλεονεκτήματος δεν υπήρξε ανάλογη: η ναυτική μας παράδοση, η γεωγραφική θέση - με τη χώρα μας να αποτελεί είσοδο στην Ε.Ε. - ο νησιωτικός μας πλούτος και το εκτεταμένο δίκτυο λιμανιών, αποτελούν παράγοντες που οφείλουμε, όχι απλώς επιθυμούμε, να εκμεταλλευτούμε εποικοδομητικά.

Στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε, πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις μας για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Και οι λιμένες είναι δύναμη. Είναι «οχήματα ανάπτυξης» για την εθνική, αλλά και τις τοπικές οικονομίες.

Για το σκοπό αυτό, οι ελληνικοί λιμένες πρέπει να:

• αυξήσουν τη συμμετοχή τους στο διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο και ιδίως αυτό που διακινείται στην Ανατολική Μεσόγειο,

• παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα σε ανταγωνιστικές τιμές,

• έχουν ευέλικτη και αποτελεσματική διοικητική λειτουργία υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους διοίκησης και διαχείρισης,

• προσελκύουν ιδιωτικά κεφάλαια και τεχνογνωσία.

Οι δε βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων αυτών είναι:

• ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας,

• ένα σαφές και σταθερό κανονιστικό πλαίσιο,

• η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και η απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες που δημιουργούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις,

• η ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για επιχειρηματική ανάπτυξη προς όφελος και των δύο πλευρών.

Οι στόχοι θα επιτευχθούν με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, περιλαμβανομένων των συναρμοδίων Υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των θεσμικών εκπροσώπων των λιμένων της χώρας, των εργαζομένων, των δυνητικών χρηστών λιμενικών υπηρεσιών, του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η επιτυχής μετάβαση σε ένα σύγχρονο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα εξαρτάται από όλους.

Το πιο δυναμικό, αλλά η συγχώνευση... συγχώνευση

Η περιγραφή που γίνεται στο σχέδιο λιμενικής πολιτικής για την προσεχή πενταετία, κάνει λόγο για το πιο δυναμικό λιμάνι της χώρας, σε ότι αφορά αυτό της Ηγουμενίτσας. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντιδιαστολή με την απόφαση, η οποία πάει προς οριστικοποίηση και με την οποία το λιμάνι της θεσπρωτικής πρωτεύουσας οδεύει σε διοικητική συγχώνευση με αυτό της Πάτρας και το αντίστοιχο της Κέρκυρας, με έδρα την πρωτεύουσα της Αχαΐας.

Κατά τα λοιπά και αναφερόμενο το Υπουργείο στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μεταξύ άλλων, σημειώνει τα εξής:

«Ο λιμένας Ηγουμενίτσας καθίσταται Πύλη Σύνδεσης όχι μόνο της Ελλάδας με τη λοιπή Ευρώπη, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης με τα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο και τη Μέση Ανατολή, μέσω της ανάπτυξης συνδυασμένης μεταφοράς, άμεσα θαλάσσιας - οδικής και μακροπρόθεσμα (μέσω της σιδηροδρομικής Εγνατίας), ενσωματώνοντας το σιδηρόδρομο. Θα δημιουργηθούν, παράλληλα, οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και άλλων συστημάτων συνδυασμένων χερσαίων-θαλάσσιων μεταφορών διεθνούς εμβέλειας, όπως αυτών, μέσω του λιμένα Θεσσαλονίκης στη Βόρεια Ελλάδα (ως κέντρο θαλάσσιας εξυπηρέτησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, αλλά και της ΠΓΔΜ και της Σερβίας), του λιμένα Βόλου στην Κεντρική (με πιθανή θαλάσσια σύνδεση με τη Μέση Ανατολή μακροπρόθεσμα), του λιμένα Πάτρας (όπου με κατάλληλη οργάνωση (θαλάσσια μεταφορά σιδηροδρομικών συρμών), η σιδηροδρομική μεταφορά θα έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την οδική, ως προς τη σύνδεση της Νότιας Ελλάδας με την Ευρώπη)».

Οι εξελίξεις πάντως τρέχουν και θα δούμε στο προσεχές χρονικό διάστημα τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, σε μια πολύ πιθανή πώληση του λιμένα, αλλά φυσικά και την εικόνα που θα διαμορφωθεί για το λιμάνι, ύστερα από την οριστικοποίηση μέσω και σχετικής επίσημης ανακοίνωσης, της διοικητικής συγχώνευσης με την Πάτρα.

Ωστόσο, οι τοπικοί μας φορείς θεωρούμε ότι οφείλουν να αντιδράσουν στη διοικητική συγχώνευση του λιμένα μας, αφού με τον τρόπο αυτό πλήττεται η περιοχή μας. Είναι άγνωστο ποια κεκτημένα χάνονται (αν χάνονται) με την παραπάνω εξέλιξη, αλλά ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, πριν βρεθούν εξ' απήνης και είναι πλέον πολύ αργά.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες κάποιες κινήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο από τοπικούς παράγοντες και ποιος ξέρει, ίσως έτσι το αποτέλεσμα αποδειχθεί θετικό. Ίδωμεν λίαν συντόμως...

texnikaiya.ru | grazil.ru | story4baby.ru | best-to-baby.ru | sfera4auto.ru