Επικαιρότητα

Οικονομία

Ήπειρος

Πολιτισμός

Αθλητισμός

Πρωτοσέλιδο

Τελευταία νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη 
Ιωάννινα 45110
Τηλ 2651007352 fax 2651007077
Email: impempi@gmail.com

Ιωάννινα 23/2/2021
Αρ. πρωτ.: 6690

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ  ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και  Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας (ΙΜΒΒ-ΒΕ/ΙΤΕ),
προκηρύσσει μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού
ή Λογιστικής ή συναφών πτυχίων),  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
με αντικείμενο την «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη
χρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
ερευνητικών προγραμμάτων και Εθνικών έργων του Τμήματος Βιοιατρικών
Ερευνών του ΙΜΒΒ/ΙΤΕ, στο τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών», για τη
στελέχωση του οικονομικού τμήματος του ΙΜΒΒ-ΒΕ.
Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο site του ΙΜΒΒ/ΙΤΕ: https://www.imbb.forth.gr/el/jobs-el

ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ 611Λ469ΗΚΥ-ΗΜ4